Страхування

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо  захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання страхових   випадків,   визначених    договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,  що  формуються  шляхом  сплати  фізичними  особами  та  юридичними особами страхових внесків, страхових премій та доходів від розміщення коштів цих фондів.

У відповідності до Закону України «Про страхування», виділяється декілька предметів договорів  страхування:  особисте страхування, майнове страхування, страхування відповідальності. Предметом договору особистого страхування є майнові інтереси, що пов’язані з життям,    здоров’ям,    працездатністю   та   пенсійним  забезпеченням.Предметом договору майнового страхування є майнові інтереси, що пов’язані  з володінням,  користуванням і розпорядженням майном.

Предметом договору страхування відповідальності є майнові інтереси, що пов’язані  з відшкодуванням  страхувальником  заподіяної ним шкоди особі або  її  майну,  а  також  шкоди, заподіяної   юридичній   особі.

Види страхування

Добровільне медичне страхування

Добровільне медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у випадку втрати ними здоров’я. Добровільне медичне страхування пов’язане з компенсацією особі витрат на оплату:

 • медичної допомоги,
 • придбання медикаментів,
 • відвідування лікарів,
 • амбулаторного лікування,
 • лікування у стаціонарі,
 • отримання стоматологічної допомоги,
 • зубного протезування,
 • проведення профілактичних та оздоровчих заходів.

Добровільне страхування вантажів та багажу

Добровільне страхування вантажів та багажу – це вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем та багажем, який перевозиться будь-якими видами транспорту. Відшкодуванню підлягають збитки у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та багажу під час перевезення транспорту  або під час його проміжного складського зберігання.

Добровільне страхування від вогневих ризиків

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Страхове відшкодування збитку відбувається, якщо він понесений страхувальником у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та/або стихійних явищ.

Добровільне страхування від  нещасних випадків

Добровільне страхування від  нещасних випадків вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю страхувальника.

Передбачає страхові виплати у випадку:

 • смерті,
 • тимчасової втрати працездатності,
 • встановлення інвалідності або отримання травматичних ушкоджень
 • функціональних розладів здоров’я внаслідок нещасного випадку.

Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті  проводиться щодо пасажирів всіх видів транспорту (крім міського)  під  час  поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані,  працівників   транспортних   підприємств , які  безпосередньо  зайняті  на транспортних перевезеннях (водіїв, машиністів, кондукторів, механіків рефрижераторних секцій, працівників бригад медичної  допомоги).  Добровільне страхування наземного транспорту – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземними транспортними засобами. Підлягають відшкодуванню збитки, понесені у зв’язку з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого наземного транспортного засобу (крім залізничного).

Добровільне страхування фінансових ризиків

Добровільне страхування фінансових ризиків – предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед страхувальником або подій, передбачених у договорі страхування. Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування збитку внаслідок перерви в господарській діяльності чи порушення договірних зобов’язань контрагентом перед страхувальником.

UAF – страховий агент Страхової компанії «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ – компанія, що входить в топ 5 страхових компаній України. Швидкість виплат АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ від 3-х днів. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ – українська компанія з європейськими стандартами обслуговування. Більше 350 тисяч клієнтів вибрали АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ в якості страхової компанії.