Архівні послуги

Навіщо потрібні архівні послуги

Архівні послуги потрібні для визначення строків зберігання документів в результаті їх упорядкування, списання, термін зберігання яких закінчився у відповідності до норм чинного законодавства України – гарантія успіху при перевірці фіскальних, контролюючих, правоохоронних органів, оптимізації корисної площі, скорочення видатків на утримання персоналу і приміщень, уникнення адміністративної і кримінальної відповідальності.

Архівні послуги одна із списку послуг яку надають дипломовані, з досвідом роботи більше 15 років спеціалісти – архівісти, досвід роботи з документами Національного архівного фонду на всій території України, взаємодія з державними архівами виключно в правовому полі, юридичне супроводження, висока комунікація, система знижок і індивідуальний підхід в тарифній політиці.

Види архівних послуг

Науково-технічна обробка документів

Складання історичної довідки, передмова, описи, акт, експертиза цінностей документів, визначення фондової приналежності документів, систематизація документів, систематизація справ, нумерація, шифрування справ, звірка наявності справ, подача документів на погодження експертної, експертно-перевірочної комісії.

Номенклатура справ

Визначення строків зберігання документів відповідно до структури бізнесу.

Утилізація документів

Знищення документів в промислових умовах шляхом шредування чи спалювання після погодження експертною комісією, експертно-перевірочною комісією замовника, державного архіву.

Переплетення

Оправлення архівної справи після його формування згідно архівних правил.

Сканування документів

Переведення документів тривалого, постійного терміну зберігання в електронний формат.

Електронний архів

Структуровані документи з пошуковою системою в електронному форматі.

Електронне зберігання

Зберігання документів в електронному форматі на серверах які знаходяться в інших державах чи хмарі.

Створення архіву з нуля

План, технічне завдання, фізична реалізація ведення діловодства і архівної справи в усіх інститутах влади, державних і комерційних організаціях різної форми власності від забезпечення обладнанням до практичних консультацій.

Каталогізація архівних фондів

Систематизація документів за визначеними критеріями.

Депоноване зберігання

Тимчасове до 3-х років зберігання документів не постійного, тривалого терміну зберігання.

Ціни на архівні послуги

5 Ціни на архівні послуги

п/п

Найменування робіт та операцій Одиниця виміру Ціна за одиницю

(без ПДВ)

1 Складання історичної довідки (для державного підприємства) 1 док-т 900,00
2 Визначення і уточнення фондової належності документів 1 од. зб. 2,90
3 Перевірка наявності документів та справ у середині фонду 1 од. зб. 3,10
4 Проведення експертизи цінності документів з поаркушним переглядом 1 од. зб. 4,00
5 Формування справ із документів та переформування справ 1 од. зб. 2,10
6 Систематизація аркушів у справах 1 од. зб 3,10
7 Складання заголовків справ по відтворенню складу і змісту документів 1 заг. 3,20
8 Складання описових статей до опису справ 1 справа 3,20
9 Нумерація аркушів у справах 1 справа 4,00
10 Оформлення обкладинок справ та засвідчу вальних аркушів 1 обк. 3,00
11 Систематизація справ у середині фонду за термінами їх зберігання 1 справа 2,10
12 Проставляння архівних штемпелів та шифрів на обкладинці справ 1 од. зб. 4,00
13 Складання описів справ 1 заг. 3,20
14 Складання передмови 1 док-т 600,00
15 Оформлення описів 1 опис 40,00
16 Складання актів про вилучення документів до знищення. Акту 1 поз. 2,10
17 Приймання, здавання справ після завершення робіт з упорядкування документів 1 од. зб. 4,20
18 Формування в’язок справ, вилучених для знищення 2 од. зв. 1,00
19 Палітурні роботи  разом з витратними матеріалами 1 справа 42,00
20 Друкування та оформлення описів та актів разом з витратним матеріалом 1 од. зб. 4,20
21 Подання описів та актів на розгляд ЕПК (ЕК) державних архівів 1 послуга 2000,00
22 Організація доставки матеріалів, або справ для виконання палітурних робіт 1 послуга 1000,00
23 Надання акту про знищення документів 1 послуга 600,00

Що включають архівні послуги

Архівні послуги включають можливість – уникнути адміністративної і кримінальної відповідальності, можливість скоротити ризики при перевірці фіскальними і контролюючими органами, скоротити площу зберігання документів, видатки на персонал, покращити продуктивність роботи персоналу.

№ п/п Найменування робіт та операцій
1 Складання історичної довідки (для державного підприємства)
2 Визначення і уточнення фондової належності документів
3 Перевірка наявності документів та справ у середині фонду
4 Проведення експертизи цінності документів з поаркушним переглядом
5 Формування справ із документів та переформування справ
6 Систематизація аркушів у справах
7 Складання заголовків справ по відтворенню складу і змісту документів
8 Складання описових статей до опису справ
9 Нумерація аркушів у справах
10 Оформлення обкладинок справ та засвідчу вальних аркушів
11 Систематизація справ у середині фонду за термінами їх зберігання
12 Проставляння архівних штемпелів та шифрів на обкладинці справ
13 Складання описів справ
14 Складання передмови
15 Оформлення описів
16 Складання актів про вилучення документів до знищення
17 Приймання, здавання справ після завершення робіт з упорядкування документів
18 Формування в’язок справ, вилучених для знищення
19 Палітурні роботи
20 Друкування примірників та описів та актів
21 Подання описів та актів, передмови, історичної довідки на розгляд ЕПК (ЕК) державних архівних установ на всій території України
22 Вивіз документів, що вилучені для знищення, та їх знищення на переробному підприємстві в промислових умовах

Перелік комплексу послуг із розробки номенклатури справ

№ п/п Найменування робіт та операцій. Підготовка номенклатури справ
1 Визнання і уточнення фондової належності документів в установі
2 Проведення роботи з вивчення документів з усіх питань діяльності установи
3 Розроблення схем побудови номенклатури справ установи
4 а) з поаркушним перегляданням
5 б) без поаркушного переглядання справ
6 Групування документів за ступенем значущості їх видів та питань
7 Групування справ та надання заголовків
8 Розміщення заголовків справ у номенклатурі структурних підрозділів за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом
9 Розміщення заголовків справ у зведеній номенклатурі установи за структурною ознакою
10 Визнання статей за строками зберігання документів
11 Редагування заголовків
12 Погодження номенклатури структурних підрозділів з установою
13 Індексування статей номенклатури справ
14 Розроблення передмови до зведеної номенклатури справ
15 Оформлення номенклатури справ структурних підрозділів
16 Оформлення зведеної номенклатури справ установи
17 Узгодження зведеної номенклатури справ установою
18 Друкування примірника номенклатури з витратними матеріалами
19 Розроблення пакету документів для винесення на розгляд номенклатури ЕПК (ЕК) державних архівів
20 Погодження в Державних архівних установах на всій території України